Historie KČT

KČT je třetím nejpočetnějším odborem TJ Jaroměřice. Ale svojí činností patří k nejaktivnějším. V současné době (rok 2007) má 36 členů.

Vznik turistiky v Jaroměřicích se datuje v roce 1977, kdy se konal 1. ročník dálkového pochodu “Jarní přírodou“. V letošním roce 2007 tedy slavíme 31. výročí vzniku turistiky v Jaroměřicích.

Jedná se o turistiku pěší (vysokohorskou), lyžařskou a od roku 1998 i o cykloturistiku (cyklooddíl Calvaria).

 

Ve svých začátcích byla turistika prováděna pod hlavičkou oddílu kopané. Samostatný odbor turistiky TJ Jaroměřice vznikl v roce 1988. Koncem roku 1990 se odbor přetransformoval na Klub českých turistů (KČT) a od roku 1991 je KČT garantem všech turistických aktivit TJ Jaroměřice.

V současnosti je součástí turistického kalendáře odboru KČT asi 30 akcí ročně. Jedná se o vlastní turistické akce, tak i o turistické akce sousedních i vzdálenějších odborů KČT. Turistický kalendář odboru KČT TJ Jaroměřice pro rok 2007 je ve skříńce TJ Jaroměřice vedle pohostinství U Trojanů.

KČT Jroměřice

 

Stěžejními akcemi KČT TJ Jaroměřice jsou každoročně:

Leden- výroční členská schůze

Únor- turistický ples U Trojanů

Březen- pochod Jarní přírodou (DP JP)

Duben- účast na pochodu Vandr skrz maló hanó

Květen- účast na cyklojízdě do Javoříčka, pochod do Javoříčka

Červen- týden cykloturistiky pro žáky 6. tříd ZŠ Jaroměřice, účast na pochodu Za šamotovým pátkem ve Velkých Opatovicích, noční pochod na Hušák a k Holubí studánce

Srpen- turistický poznávací zájezd do hor (ČR a okolní státy)

Září- cyklojízda Za paletou Josefa Mánesa

Říjen- zájezd na putování Slováckými vinohrady

Listopad- účast na putování Za posledním puchýřem, účast na zamykání turistických cest ve Velkých Opatovicích

Prosinec- Silvestrovská vycházka nebo vyjížďka

 

Neméně bohatá jako turistická činnost je i brigádnická činnost členů KČT, jak při zajišťování turistických akcí, sportovních a společenských akcí TJ, tak i při výstavbě na stadionu TJ Jaroměřice.

Nejhlavnější a stěžejní akcí KČT TJ Jaroměřice je dálkový pochod Jarní přírodou (DP JP). Nápad uspořádat dálkový pochod Jarní přírodou se zrodil u tehdejšího předsedy oddílu kopané TJ Jaroměřice Ing. Jana Ostrého a dlouholetého funkcionáře TJ Jroměřice Jana Šobáně. To se psal rok 1976. První ročník pochodu se šel rok následující a to 12.3.1977. Zúčastnilo se ho 186 turistů na třech pěších trasách ( později rozšířených na 6 tras a od roku 1999 i o cyklotrasy).

V současné době se chodí 4 pěší trasy a jezdí 3 cyklotrasy. Účastnický rekord je z letoška (2007). 31. ročníku DP JP dne 17.3.2007 se zůčastnilo 581 turistů. V roce 2003, kdy se šel 27. ročník sepochodu zůčastnilo 509 turistů. To byl předcházející rekord. Pochod je  vždy propagován v regionálním a celostátním tisku, v turistických časopisech, v místním oblastním, celostátním turistickém kalendáři a na internetu (Jaroměřice, Jevik, KČT). Pochod má svou kroniku. Další kroniku vede i cykloturistický oddíl Calvaria. Veškeré turistické akce jsou uvedeny i v kronice TJ Jaroměřice. Nejhorší počasí na pochodu bylo v roce 1992, kdy po celý den pršelo a šlo „jen“ 118 turistů. Průměrná účast je 298 turistů na jeden pochod. Za 31 ročníků se pochodu zúčastnilo celkem 9250 turistů. Nejstarším turistou byl dlouho Vladimír Dvořák z Brna (nar.1906) z Brna. Nejvzdálenější turistkou je zatím Eleanor Tanpiengco z New Yorku. Nedílnou součástí pochodu jsou i stávající a (bývalí) sponzoři: Obec Jaroměřice, Ergo, Matoušek, Monarc Jaroměřice, Rustika Jevíčko, (MŠLZ Velké Opatovice, Gillette Czech Jevíčko a Noviny svitavska). Za pomoc turistice jim patří poděkování.

Pochod je nedílnou součástí sportovního a společenského dění v obci, regionu a vlastně i v celé ČR.

KČT Jroměřice

Zveme všechny zájemce o turistiku do našeho klubu. Přijďte mezi nás! Uděláte něco pro svoje zdraví.

Zdrávi došli a dojeli !

Duben 2007
Výbor KČT TJ Jaroměřice