Informace pro členy TJ Jaroměřice 2016

Vážení členové, zájemci o členství v TJ Jaroměřice, z. s., případně rodiče těchto nezletilých.

S ohledem na změny v legislativě proběhla ke konci roku 2015 členská schůze TJ Jaroměřice, která ve svém usnesení přijala nové stanovy a také nový název – Tělovýchovná jednota Jaroměřice, z. s. (zapsaný spolek). Mimo jiné, bylo rovněž přijato rozhodnutí o nové registraci členů naší TJ (dokumentace naší členské základny nesplňuje stávající zákonné požadavky) a o výši členských příspěvků (i zde jsme do značné míry vázáni platným nařízením nadřízených orgánů). Členské příspěvky byly stanoveny na 200,- (mládež do 18-ti roků dovršených v daném kalendářním roce) respektive 500,- (ostatní) Kč/rok na člena TJ. Jde o zcela zásadní zvýšení členských příspěvků a proto se členská schůze rozhodla nabídnout za tyto peníze svým členům některé výhody, z členství pramenící. Návrhy možných členských benefitů předloží výkonný výbor, na základě doporučení jednotlivých oddílových výborů, ke schválení následující členské schůzi, která je svolána na 18. 3. 2016, od 18,00 hodin na hřišti. Na tuto schůzi jsou zváni všichni členové naší TJ, kteří prostřednictvím svého oddílu podají novou přihlášku k přijetí a o nichž stihne výkonný výbor (který dle nových stanov o přijetí člena rozhoduje) do konání této schůze kladně rozhodnout. Zasedání VV TJ proběhne těsně před zmiňovanou členskou schůzí. Členské příspěvky je nutno uradit zároveň s podáním přihlášky (nepředpokládáme, že některá bude odmítnuta, ale stane-li se tak, bude příspěvek i s vysvětlením vrácen) nebo u prezence před členskou schůzí (podmínkou členství dle stanov je zaplacení členského příspěvku).

Vážení členové, i vy, kteří o tom teprve uvažujete, věříme, že tyto kroky chápete a přidáte se k naší snaze nadále udržovat a rozvíjet hezký sportovní areál a zabezpečovat v Jaroměřicích sportovní činnost jak pro mládež, tak i pro všechny další zájemce o sport a zdravý pohyb.

Za výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Jaroměřice, z. s.

                                                                                          ing. Vítězslav Antošovský, předseda