Ceník tenisových kurtů TJ Jaroměřice 2016

Podmínky hry na tenisových kurtech (pronájem, členské příspěvky, permanentky, rezervace pro rok 2016).

 

1. Poplatek za pronájem kurtu:

Hráč nad 15 let bez pernamentky: 1 hodina 100,- Kč / kurt ( při hře držitele permanentky s dalším hráčem, zaplatí tento hráč poměrnou částku určené sazby).

Děti do 15 let zdarma (dítě do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let)

 

2. Pernamentky:

Pernamentka za rok 2016 nečlen     1000,- Kč

Pernamentka za rok 2016 člen          800,- Kč

(Permanentky u členů i nečlenů jsou vystaveny na jméno a jsou nepřenosné)

 

3. Členské příspěvky:

Výše členského příspěvku na rok 2016 pro dospělou osobu činí 500,- Kč

Výše členského příspěvku na rok 2016 pro osobu do 18 let činí 200,- Kč

Člen oddílu, který má pro rok 2016 uhrazený členský příspěvek má možnost čerpat z tohoto příspěvku vratku v částce 400,- Kč u dospělé osoby (resp. 150,- Kč u osoby do 18 let) formou pronájmu kurtů, úhradou části permanentky za pronájem tenisových kurtů, popřípadě proplacením paragonu za nákup sportovního zboží.