Sponzoři tenisového oddílu

 VHOS,a.s,, Moravská Třebová
 

Za celou TJ Jaroměřice:

Obec Jaroměřice
Český svaz tělesné výchovy Pardubice

Výbor oddílu tenisu děkuje